Jump to content

Moto Zajednica

Pablo

Dajte predlog za izmenu ZOBS-a!

Recommended Posts

 • Vlasnik sajta, 5143 postova
 • Lokacija: Beograd, Srbija
 • Motocikl: Honda VTR 1000 SP1, BMW R1200 GS Adv

Formiraćemo tim koji će da konsoliduje predloge i obrazloži ih, ali hajde da se uključimo svi da predložimo sve što mislimo da ima smisla. Od tih predloga ćemo izvući ono što ima smisla da tražimo.

 

Razumem da je kratak rok, ali bukvalno sinoć smo dobili taj mejl, tako da imamo opciju ili da nešto pošaljemo ili ništa da ne pošaljemo jer je kratak rok. Ja sam za to da uradimo maksimalno koliko možemo u ovom roku i da se time eventualno kandidujemo za buduću saradnju na nekoj od sledećih promena zakona. :neznam:

 

 • Sviđa mi se 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • 8-bit, 1254 postova
 • Lokacija: Beočin
 • Motocikl: KLX300, R1100GS

Možda bi bilo dobro da svi pročitaju pregled odredaba zakona koje se menjaju, posebno član 249 i 250 koji imaju veze sa nama:

Pregled

 

Ko ima "ideju", da pokuša da je napiše u istoj formi ili bar navede sporni član. 

Znači citiran sporni član, precrtano to što se izbacuje i velika slova za ono što se dodaje. 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Drug član, 4853 postova
 • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
 • Motocikl: konzerviran

Već je nekoliko puta pomenuto...ja da dotvrdim.

Znači, da se imaocima B kategorije dozvoli upravljanje motociklima radne zapremine do 125ccm i snage do 11kw (evropskije od ovog ne može)...ALI da se isto tako obavezna obuka i praktično učestvovanje u saobraćaju OBAVEZNO uključi u nastavu u autoškolama.

Samo kada svako na svojoj koži oseti ranjivost motociklista (možda) može da povede i više računa o istima u saobraćaju.

 • Sviđa mi se 1
 • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Svrati ponekad, 205 postova
 • Lokacija: Srbija i okolina
 • Motocikl: Tomos 14 M 1981

Očigledno je da im nedostaju stručni kadrovi, tako da takav predlog, više, priliči guskama zagubljenim u magli. :)

Neophhodno je da konkretizuju o kakvim izmenama je reč.

Neki od zahteva koji se godinama predstavljaju kao "nerešivi" su već propisani i regulisani.

Neka nas samo izuzmu iz određenih stavki i/ili dopune.

 

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019)

 

Član 7

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

Tačka:

10) kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila,

11) kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru,

12) saobraćajna traka je obeleženi, odnosno neobeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila,

65) prepravka vozila je promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila,

66) popravka vozila je dovođenje vozila, odnosno uređaja i sklopova vozila u ispravno stanje,

74) preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru,

75) obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu,

77) kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru, čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo,

 

Član 7 Stav 1 ima 104 tačke.

U prilogu:

propisi.jpg
WWW.PARAGRAF.RS

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014...

Gde, nakon 104-te tačke, možete pročitati:

 

Bližu podelu motornih i priključnih vozila iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

 

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018 i 104/2018)

 

Član 4 (pravilnika)

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) Potvrda o saobraznosti - Certificate of conformity ("COC") je pismeni dokaz izdat od strane proizvođača vozila, za svako vozilo proizvedeno u skladu sa šemom homologacije tipa celog vozila. Podaci navedeni u Potvrdi o saobraznosti predstavljaju deklaraciju proizvođača;

2) jednoobrazni tehnički uslovi su uslovi propisani Sporazumom o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i delova motornih vozila, propisima donetim na osnovu tog sporazuma, po kojima se vrši homologacija delova vozila, opreme za vozila i homologaciju tipa celog vozila, odnosno odgovarajućim propisima EU;

 

U prilogu:

 

propisi.jpg
WWW.PARAGRAF.RS

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl. glasnik RS"...

E, ovde već nastaje problem, na koji treba ukazati.

Umesto što, nas, za......., neka pročitaju i primenjuju:

 

Technical harmonisation in the EU

 

 

Ukratko oblazloženje (preuzeto sa drugog foruma):

"Jednoobrazni tehnički uslovi:

-Pravilnici vezani uz međunarodni ugovor o minimalnim tehničkim normativima ekonomske komisije za Evropu pri UN.

Na osnovu ovog ugovora iz pedesetih godina je formiran niz radnih grupa a za tehničke normative je zadužena radna grupa 29 (WP29).

Do sada je u život pušteno nekih 126 pravilnika sa tonom amandmana i izmena obzirom na tehničke inovacije.

Radi se o desitini hiljada strana koje se odnose pre svega na proizvođače.

Svaka zemlja potpisnica bira koje će pravilnike prihvatiti kao obavezne za upotrebu u svojoj zemlji (mi smo prihvatili većinu, dok je sistem bio "takav").

-U EU su u međuvremenu utabali malo drugačiju stazu.

Umesto da se svaka zemlja izjašnajva za pojedinačne pravilnike uveden je sistem odobrenja tipa celog vozila.

Da bi vozilo dobilo odobrenje tipa mora da prođe ispitivanje za SVE pravilnike koji se odnose na tu vrstu vozila. Tako svako vozilo koje je homologovano u skladu sa WVTA (odobrenjem tipa celog vozila) sigurno odgovara zahtevima bilo koje zemlje Evrope. Između ostalog tu se pojavljuju i pojmovi kategorija vozila po emisiji izduvnih gasova EURO 1, 2, 3...

Pravilnikom o tehničkim uslovima se prvi put propisalo čemu u stvari moraju odgovarati vozila koja treba da se prodaju u našoj zemlji i izraz jednoobrazni tehnički uslovi se odnosi kako na pravilnike UN/ECE tako i na direktive EU za izdavanje WVTA.

Dobar deo pravilnika i direktiva je istovetan pa se i u dokumentaciji samo navodi da se radi o istovetnim zahtevima, no deo direktiva je nov ili širi od UN/ECE tako da na one hiljade listova dolazi još par hiljada listova dokumentacije.

Obzirom da se radi o zahtevima koje moraju da ispune projektanti i proizvođači nema nikakvog smisla sve to prevoditi.

Trgovci moraju da se upoznaju sa tim šta prodaju (oni imaju odgovornost) a kupci su zaštićeni Zakonom o zaštiti potrošača."

 

Koliko ih zabole za nas govori realnost.

U kojoj mi moramo da pribavljamo papire za nešto što se već podrazumeva.

Odnosno nema odgovora na postavljena pitanja (o nečemu što se podrazumeva).

Formulisati termin dodatna oprema i osloboditi je pogrešnog tumačenja.

 

Pogledati

Član 7

Tačka: 65) prepravka vozila je promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila,

 

 

Sledeća stavka je preticanje, obilaženje, provlačenje...

 

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019)

(boldovan je stav 1 radi lakšeg snalaženja).

 

Član 55

Preticanje ili obilaženje vozač sme da vrši samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji.

Vozač ne sme da vrši preticanje ili obilaženje kada time može ugroziti druge učesnike u saobraćaju. (stav2)

Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (stav 3)

1) kolone vozila,

2) ako je vozač koji se kreće iza njega otpočeo preticanje ili obilaženje,

3) ako je vozač ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak za preticanje ili obilaženje,

4) ako bi time ugrozio bezbednost saobraćaja ili ometao saobraćaj iz suprotnog smera,

5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi mogao da se vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre toga bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju,

6) zaustavnom trakom,

7) na početku prevoja, na prevoju, ispred i u nepreglednoj krivini, osim na kolovozu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru, u tunelu, osim u tunelu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru,

9) vozila koje se približava pešačkom prelazu ili ga prelazi,

10) vozila koje se zaustavilo ili zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu,

11) na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge,

12) kolone vozila pod pratnjom,

13) saobraćajnom trakom za spora vozila,

14) na mestu gde je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom,

15) na način da prelazi vozilom preko neisprekidane uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

 

(Stav 4)

Obilaženje zaustavljene kolone na putu je zabranjeno ako se vozač nakon obilaženja ne bi mogao bezbedno uključiti na saobraćajnu traku namenjenu kretanju vozila u smeru u kome se on kreće.

 

(Stav 5)

Izuzetno, obilaženje u slučaju iz stava 3. tačka 15) ovog člana je dozvoljeno, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

 

(Stav 6)

Vozač koji pretiče dužan je da svoje vozilo drži na potrebnom rastojanju i odstojanju od vozila koje pretiče, tako da ga ne ometa niti ugrožava druge u saobraćaju.

 

Dodato: (Stav 7)

Izuzetno, preticanje odnosno obilaženje iz stava 3. tač. 14) i 15) ovog člana dozvoljeno je radi preticanja, odnosno obilaženja bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

Član 24.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

"Izuzetno, preticanje odnosno obilaženje iz stava 3. tač. 14) i 15) ovog člana dozvoljeno je radi preticanja, odnosno obilaženja bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.".

 

U prilogu:

 

izmene-i-dopune.jpg
WWW.PARAGRAF.RS

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

 

Jednom rečenicom je moguće dozvoliti (ono što je već legalno).

 

Kada vozila zauzmu propisan položaj, u koloni koja stoji, ne postoje prepreke za nesmetan prolaz dvotočkaša, i lakši prolaz vozila pod pratnjom, vatrogasne i hitne medicinske pomoći.

Strožije sankcionisanje kršenja propisa o položaju vozila u koloni.

Strožije sankcionisanje vožnje u suprotnom smeru.

Strožije sankcionisanje upotrebe mobilnih telefona u toku vožnje.

Sve je ovo već regulisano...

Ako je uopšte cilj nekome bolja bezbednost, propisi već postoje, neka se samo primenjuju i biće dobro.

O zdravorazumskom razmišljanju, nećemo sada, iako je to osnova svega u životu, pa i u saobraćaju.

Jbt. što se više pooštrava zakon, vozači su sve bahatiji.

 

 • Podržavam 3

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Drug član, 1273 postova
 • Lokacija: Beograd
 • Motocikl: Honda NC700D Integra

Nisam siguran da li je predlog zakona o izmenama koji je već kolega linkovao ovde osnova za dalju analizu i predloge u onom delu na šta se odnosi (jedino prepravke vezane za motocikl se mogu odnositi na nas) ili može da se menja i u drugim delovima. Koliko vidim, prevashodno se radi o "upravlјaču železničke infrastrukture" u postojećem tekstu.

 

Ovde konkretno može biti plodotvorno da se insistira na filtriranju, prostoru između pešačkog i zaustavne linije za motore i žuta traka.

 

Inače, svakako treba gurati primenu periodične registracije jer to svuda postoji.

 

Treba tražiti da nas upute direktno ko je nadležan vezano za putarine jer se to ZOBS-om ne reguliše i tamo tražiti da se ukinu putarine za A kategoriju.

 

Pored ovoga, skrećem pažnju na pominjanje EU diretiva u prvom postu gde je citiran organ. Većina novih zakona direktno pominje konkretne EU direktive, pojedini članovi su ograničeni da počinju da važe ili prestaju da važe kada postanemo članica EU, tako da je to jasan signal da će vremenom svi zakoni postati prepisani EU, samo je pitanje primene i nekih detalja koji se provuku ili ne provuku.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • 8-bit, 1254 postova
 • Lokacija: Beočin
 • Motocikl: KLX300, R1100GS
pre 17 minuta, X8 Vračar je napisao:

Nisam siguran da li je predlog zakona o izmenama koji je već kolega linkovao ovde osnova za dalju analizu i predloge u onom delu na šta se odnosi (jedino prepravke vezane za motocikl se mogu odnositi na nas) ili može da se menja i u drugim delovima.

Iz Pablovog prvog posta se vidi da možemo predlagati dodavanje novih i izmenu postojećih odredaba zakona. 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Stari S.W.A.T., 975 postova
 • Lokacija: Kragujevac
 • Motocikl: crf1000
17 hours ago, Pablo said:

Kontaktirao nas je predstavnik radne grupe koju je formirao MUP sa ciljem da napravi nacrt novog Zakona o bezbednosti saobraćaja putevima. Nude nam mogućnost da im predložimo izmene odredbi postojećeg zakona ili predloge za nove odredbe, koje se odnose na bezbednost motociklista u saobraćaju

Prijatno sam iznenađen. Nema garancija za uspeh, ali ne treba odbiti pruženu ruku.

 

Ne treba ni pisati svašta što se ne definiše ovim Zakonom konkretno.

 

Treba biti i realan, pa ne očekivati da će nam se sve želje ispuniti iako se bliži novogodišnja noć i božićno jutro.

 

Mislim da treba precizno insistirati na već započetom poslu periodične registracije.

Takođe nebuloza sa probnom A dozvolom za one koji već imaju B po starim propisima mora da se ispravi. Lično smatram da tu i nije problem sa Zakonom, već sa tumačenjem pa je potrebno to bolje precizirati.

Žuta traka je takođe realan zahtev. Dodatna oprema u skladu sa standardima takođe.

 

Ima verovatno još puno drugih predloga koji su na mestu, ali nisam siguran da su svi u radnoj grupi otvorenog stava kao taj lik što nas je uvažio kao moto zajednicu i pitao za mišljenje, pa se bojim da hiperprodukcija predloga ne proizvede diskreditaciju našeg pogleda na stvari.

 

U svakom slučaju pozitivno, nema šta, bar da smo konsultovani iako se nismo samoinicijativno priključili javnoj raspravi.

 

:takoje:

 • Sviđa mi se 1
 • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Drug član, 1650 postova
 • Lokacija: Borca - Greda
 • Motocikl: Yamaha

1) Treba traziti da se u raskrsnicama sa semaforima pomeri unazad zaustavna traka za 4+ tockase i time stvori bezbedan prostor za dvotockase. Sigurno ste se sreli sa istim u EU.
2) Treba traziti da se regulise kao obaveza sa kaznom 4+ tockasa pomeranje u desnu stranu do linije puta i time omoguciti bezbedan prolaz dvotockasa pa i vozila hitne intervencije.

Sent from my SM-A530F using Tapatalk

 • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • jedan od DDMZ, 770 postova
 • Lokacija: NBG
 • Motocikl: R, gsx R

Nekad smo pominjali pa je palo u zaborav a odlično bi se naslonilo na pomenuto "infiltriranje":

Da se na svakoj važnijoj saobraćajnici prvih 5 metara obeleži drugom bojom a da to mesto bude za motocikle koji bi se provukli i startovali prvi (kad se upali zeleno). Nemam na šta da se pozovem iako mislim da sam to video nekad u Italiji.

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Drug član, 1650 postova
 • Lokacija: Borca - Greda
 • Motocikl: Yamaha
Nekad smo pominjali pa je palo u zaborav a odlično bi se naslonilo na pomenuto "infiltriranje":
Da se na svakoj važnijoj saobraćajnici prvih 5 metara obeleži drugom bojom a da to mesto bude za motocikle koji bi se provukli i startovali prvi (kad se upali zeleno). Nemam na šta da se pozovem iako mislim da sam to video nekad u Italiji.
 
Upravo to sam malopre pomenuo.

Sent from my SM-A530F using Tapatalk

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • -, 722 postova
 • Motocikl: /

Hocete bezbednost u saobracaju, hajde da mislimo malo i na pocetnike.

Obavezna probna dozvola u periodu od godinu dana za vozace koji prvi sticu neku od A kategorija, bez obzira na predhodni staz na 4 tocka, pa makar bili i Mika Hakinen licno!

 • Podržavam 4

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Drug član, 1650 postova
 • Lokacija: Borca - Greda
 • Motocikl: Yamaha
Hocete bezbednost u saobracaju, hajde da mislimo malo i na pocetnike.
Obavezna probna dozvola u periodu od godinu dana za vozace koji prvi sticu neku od A kategorija, bez obzira na predhodni staz na 4 tocka, pa makar bili i Mika Hakinen licno!
Po novom zakonu i ako se poseduje A2 dozvolu npr vise od 5 godina, kad kandidat polozi za A dobija probnu dozvolu A u trajanju od 2 godine. Pri cemu mora da se krece 10% manjom brzinom a ako vozi motor sa vecom snagom ( mislim) od 70 kw mora da ima pratioca koji poseduje A duze od 5 godina. Nemoze da vozi van zemlje i sve ostalo sto ide uz probnu dozvolu. Tako da tu je vec dosta toga uradjeno po pitanju bezbednosti.

Sent from my SM-A530F using Tapatalk

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Drug član, 1650 postova
 • Lokacija: Borca - Greda
 • Motocikl: Yamaha
Snimak kamere je validan na sudu ali mora biti policija upoznata s njime tokom uvidjaja
To je bez veze. Vozis i snimis problematicno ponasanje, npr. vozi i telefonira i sta sad treba da vucem policiju da se uverava. Bez veze. Strah od toga da neko moze da te snimi kako se radi pogresno kao i kazna treba da uticu dodatno na necinjenje pogresnog.
Policija ti ne treba. Podnesi prijavu tuziocu i on ce da trpa drzavi pare u dzep.
Svakako da zadnju rec daju vestak i sudija.
U pocetku ce biti mnogo posla jer zakon izglasavaju poslanici koji i sami prave pogresno.

Sent from my SM-A530F using Tapatalk

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Drug član, 1650 postova
 • Lokacija: Borca - Greda
 • Motocikl: Yamaha
Snimak kamere je validan na sudu ali mora biti policija upoznata s njime tokom uvidjaja
Razumeo sam da se daju predlozi za poboljsanje bezbednosti a ne uvidjaja. Preventiva je pritisak.

Sent from my SM-A530F using Tapatalk

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Zainteresovan, 946 postova
 • Lokacija: Beograd
 • Motocikl: Super Tenere 750

Govorim o snimku saobracajne nezgode gdje policija pravi uvidjaj, a ne o snimanju drugih lica kako cine prekrsaje. 

Nije prava tema da bi objasnjavao u njoj, a vec sam i pisao o tome, tako toliko za sad.

 • Sviđa mi se 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Svrati ponekad, 224 postova
8 hours ago, СајберГастарбајтер said:

Slazem se sa svim sto si napisao, sem sto smatram da je dobro sto su u Francskoj uveli da za 125cc kada imas B dozvolu ipak moras da odvozas prakticnu obuku od 7 casova, bez polaganja ispita. Ranije si mogao u Francuskoj da sednes odmah na skuter/motorce od 125 cc bez da se upoznas  na pravi nacin sa novim vozilom. Onda su iskopirali iz CH gde si dobijao dozvolu posle 8 casova prakticne obuke.

 

Sto se tice dobijanja kateogorije u FR je pri prelasku sa A2 na A takodje obavezno odvoziti 7 casova prakticne obuke, mada po meni to nije bitno ako si vec imao 2 godine A2.

Ovo je najbolji i najrealniji predlog od svih do sada, bar po meni. Nema svrhe polagati testove kada si ih vec jednom polozio. Izvezes nekoliko casova za novu kategoriju i dobijes dozvolu. Jedino sto ce lobi auto skola to da stopira iz sve snage. 

 

Ima tu jos dobrih predloga o "pravima" motociklista u voznji ali mi nismo jos zreli za tako nesto. Bice vise stete nego koristi. 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Svrati ponekad, 205 postova
 • Lokacija: Srbija i okolina
 • Motocikl: Tomos 14 M 1981

Član 53.

Preticanje i obilaženje vrši se sa leve strane vozila koje se pretiče.

Preticanje mora da se vrši sa desne strane ako je vozilo na kolovozunzauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću moženzaklјučiti da to vozilo skreće ulevo.

Tramvaj koji se kreće po šinama postavlјenim na sredini kolovoza smenda se pretiče samo sa desne strane, ako između njega i desne ivice kolovozanpostoji saobraćajna traka.

Na putu na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, na kome su kolone vozila, brže kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci ne smatra se preticanjem.

 

1.jpg.8af0bbe9a2e6923193126b1f5ad030e0.jpg

Na putu u naselјu na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, prolaženje sa desne strane vozila koje se ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom, ne smatra se preticanjem.

2.jpg.dcd806abf0987986e8f0324c4e6869b4.jpg


 

Član 55.

Vozač ne sme vozilom da započne preticanje ili obilaženje:

15) na način da prelazi vozilom preko neisprekidane uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Obilaženje zaustavlјene kolone na putu je zabranjeno ako se vozač nakon obilaženja ne bi mogao bezbedno uklјučiti na saobraćajnu traku namenjenu kretanju vozila u smeru u kome se on kreće.

Izuzetno, obilaženje u slučaju iz stava 3. tačka 15) ovog člana je dozvolјeno, pod uslovima iz stava 1. ovog člana (Preticanje ili obilaženje vozač sme da vrši samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera kada na putu ima dovolјno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji).

 

31.jpg.6df702ce65d701fe19113d6e30639dc1.jpg

Slična situacija, svakodnevno, u Ulici Kneza Miloša, gde se neretko dešava da motociklista obilazeći zaustavljenu kolonu vozila na semaforu koristi (praznu) traku za suprotni smer.

Nakon izvedenog manevra, gde nije ugrozio vozila iz suprotnog smera, niti vozila koja obilazi, "infiltrira" se u svoju traku, na čelo kolone koja čeka otvaranje semafora.

 

To je nešto sasvim normalno, čak i bezbednije od provlačenja između dve kolone.

I nije ništa neuobičajeno (osim povređene sujete pojedinih vozača).

Radnja (u ovom slučaju obilaženja zaustavljene kolone) je dozvoljena, ako se time ne ometa kretanje vozila iz suprotnog smera, ima dovoljno prostora i može se bezbedno vratiti u svoju traku (na šta i obraćamo pažnju, pre svakog obilaženja).

 

Član 55 tačka 15, realno, može da važi za vozila sa gornje slike (motocikl, obzirom na vozne i tehničke karakteristike, treba izuzeti iz ove zabrane).

 

U situaciji pravilnog rasporeda vozila, u trakama, i provlačenja između kolona u istom pravcu kretanja, problem je druge prirode (otvaranje vrata, izbacivanje ruku, nogu, dupeta...van vozila, ili nagli izlazak... često puta zlonamerno).

 

 

Jedna od retkih situacija gde je veličina motocikla uzeta u obzir (u istoj korpici su: bicikl, moped i motocikl).

 

Znači, po zakonu (često puta slobodnoj proceni), može da me pretiče.

 

A ja ne mogu da ga obiđem kada stoji...

 

3.jpg.cbdd8f220036b354cd664a1528e77fd7.jpg

 

 

Član 57.

Vozač ne sme da pretiče drugo vozilo neposredno ispred raskrsnicenili na raskrsnici koja nije sa kružnim tokom saobraćaja.

Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač u slučaju kada se kreće putem sa prvenstvom prolaza, sme da pretiče:

1) vozilo koje skreće u levo, a pretiče se sa desne strane,

2) vozilo koje skreće u desno, ali da pri tom svojim vozilom ne prelazi na deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smera,

3) vozilo koje se kreće na putu sa prvenstvom prolaza,

4) vozilo koje se kreće raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje policijski službenik,

5) bicikl, moped ili motocikl.

 

 

Sve je ovo na vrbi svirala.

 

 

 

Ovako nešto tražiti od stranke (ako je forum stranka, saradnik ili šta već??? u postupku rada radne grupe za izmenu zakona), malo je neobično.

 

"Уз предлоге је потребно доставити кратко образложење, изнети разлоге за усвајање неке одредбе и циљ усвајања исте, да ли у некој држави постоји таква одредба и евентуално пример позитивног ефекта предложене одредба.

 

Такође, узимајући у обзир обавезе које је Република Србија преузела у процесу придруживања Европској унији, молим да евентуалне предлоге ускладите са директивама ЕУ или да доставите разлоге који би упућивали на неопходност усвајања предложене одредбе, а која није у складу са директивама ЕУ."

 

Ovo nije naš posao.

 

Ako mu trebaju ideje, neka iščita forum (Crna hronika i Akcije motociklista), sve je javno.

 

Kao što je i rad Organa državne uprave javan (Zakon o državnoj upravi Članovi 76 i 77).

IX JAVNOST RADA I ODNOSI SA GRAĐANIMA

Obaveštavanje javnosti o radu organa državne uprave

Član 76

Organi državne uprave dužni su da obaveštavaju javnost o svom radu preko sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan način.

Zaposleni koji su ovlašćeni za pripremu informacija i podataka vezanih za obaveštavanje javnosti odgovorni su za njihovu tačnost i blagovremenost.

Učešće javnosti u pripremi nacrta zakona, drugih propisa i akata

Član 77

Organi državne uprave dužni su da obezbede uslove za učešće javnosti u toku pripreme nacrta zakona, drugih propisa i akata, u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstva i posebne organizacije dužni su da obaveste javnost putem svoje internet stranice i portala e-uprave o otpočinjanju izrade nacrta zakona, pri čemu objavljuju i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena.

Prilikom otpočinjanja pripreme nacrta zakona kojim se bitno menja pravni režim u jednoj oblasti ili kojim se uređuju pitanja koja posebno zanimaju javnost, ministarstva i posebne organizacije putem svoje internet stranice i portala e-uprave objavljuju i polazni dokument koji sadrži prikaz problema u određenoj oblasti i njihovih uzroka, ciljeve i očekivane efekte donošenja zakona, kao i osnovna načela za uređivanje društvenih odnosa u toj oblasti, uključujući i prava i obaveze subjekata na koje se zakon odnosi (polazne osnove).

Ministarstva i posebne organizacije tokom pripreme nacrta zakona sprovode konsultacije sa svim relevantnim subjektima, uključujući druge državne organe, relevantna udruženja, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane, na način kojim se obezbeđuje otvorenost i delotvorno učešće javnosti u tom procesu.

Odredba stava 4. ovog člana shodno se primenjuje i prilikom pripreme podzakonskih akata kojima se razrađuju pojedine odredbe ili se određuje način izvršenja pojedinih odredaba zakona iz stava 3. ovog člana.

Ministarstva i posebne organizacije dužni su da u pripremi nacrta zakona iz stava 3. ovog člana sprovedu javnu raspravu.

Sprovođenje javne rasprave u pripremi nacrta zakona bliže se uređuje poslovnikom Vlade.

Ministarstvo nadležno za državnu upravu, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za javne politike priprema i donosi pravilnik kojim se uređuju smernice dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, drugih akata i propisa.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju u pripremi strategija razvoja, akcionih planova i drugih dokumenata javnih politika, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije uređeno.

U pripremi strategije razvoja obavezno se sprovodi javna rasprava, u skladu sa poslovnikom Vlade.

 • Sviđa mi se 1
 • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
 • Drug član, 1051 postova
 • Lokacija: valjevo
 • Motocikl: suzuki burgman 400 an,honda deauville

Dodatna oprema na motoru (rol-barovi,maglenke,itd.)je jedino sto nas moze zastititi,nijedan zakon ne moze spreciti neke buzdovane da im ne budemo pokretna meta.Samo se plasim da ovo nase piskaranje ne bude samo pokrice ovome iz agencije da napise sta hoce

 • Sviđa mi se 1
 • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Aktivni korisnici   0 članova

  Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.×

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja