Jump to content

Moto Zajednica

Recnik termina i skracenica u chiptuning-u

Recommended Posts

 • Drug član, 3983 postova
 • Lokacija: Ванкувер, Британска Колумбија
 • Motocikl: Дукати '97 748, '08 848, '09 1198S, '18 РСВ4 РФ Фактори, '12 1199С

Vidim da vecina nas koristi strane reci kad je problem kod motora sa direktnim ubrizgavanjem goriva tj. motori kojima rad kontrolise kompjuter.Nadam se da ce ovaj recnik da nam pomogne da se lakse izrazavamo i da savuvamo nas jezik

 

Recnik termina i skracenica u chiptuning-u

 

 

Acceleration – Ubrzanje – Prema drugom Njutnovom zakonu kretanja, ubrzanje je jednako sili, koja je podeljena sa masom tela (A=F/M).

 

Actuator – Aktuator – Elektronski mehanizam za pokretanje ili kontrolisanje necega umesto da se to vrsi manuelno (rucno), kao na primer zakljucavanje vrata. Izlazni uredjaj, PCM stampana ploca kontrolise solenoide, releje, dizne za gorivo i step motore.

 

AE – Acceleration Enrichment – Obogacena mesavina goriva i vazduha koja se dobija kada se menja signal jacine gasa.

 

AFR – Air Fuel Ratio – Odnos na osnovu koga se mesaju vazduh i gorivo pre sagorevanja.

 

Air Filter – Vazdusni filter – Filter kroz koji prolazi vazduh na putu do motora. Bez vazdusnog filtera, stetne cestice bi usle u motor i smanjile njegovu efikasnost ili ga ostetile.

 

Air Pump – Vazdusna puma – Mnogi sistemi za sagorevanje u okviru motora sadrze vazdusnu pumpu, koja ubacuje svez vazduh u izduvni sistem vozila kako bi se potpomogao proces sagorevanja i kako bi se smanjila emisija stetnih gasova. Kada se pomocu eksterne lambda sonde vrsi merenje gasova, treba privremeno iskljuciti cazdusnu pumpu kako bi se dobile sto preciznije vrednosti.

 

ASE – After Start Enrichment – Obogacena mesavina goriva i vazduha koju motor dobija odredjen broj ciklusa sve dok ne predje u redovan rezim rada.

 

Carburetor – Karburator – Mehanizam koji mesa gorivo i vazduh u odredjenom odnosu, kako bi se obezbedila zeljena izlazna snaga motora tokom sagorevanja date mesavine.

 

Catalyst – Katalizator – Supstanca koja povecava ili umanjuje brzinu hemijske reakcije izmedju supstanci bez toga da se ona direktno trosi u tom hemijskom procesu. Katalizator, koji smanjuje emisiju gasova u motoru, se koristi u katalitickom konvertoru.

 

Catalytic Converter – Kataliticki konvertor – Uredjaj koji se nalazi u okviru izduvnog sistema vozila, sadrzi katalizator, koji smanjuje emisiju izduvnih gasova motora. Konvertori se nalaze blizu auspuha zbog maksimalne efikasnosti.

 

Closed Loop – Zatvorena petlja – Odnosi se na one motore sa EFI kompjuterima, kada oni dobijaju povratnu informaciju od strane senzora kiseonika, kako bi efektno kontrolisali kolicinu koja se ubrizgava u motor.

 

Combustion – Sagorevanje – Proces sagorevanja mesavine goriva i vazduha u motoru kako bi se dobila odredjena snaga.

 

Computer (PCM) – Danas mnogi automobili imaju centralni kompjuter koji je zove Engine Control Unit (ECU) ili Power Train Control Module (PCM). Koristi se kako bi se kontrolisali sistemi ubrizgavanja i paljenja u motoru, na osnovu dobijenih informacija od strane raznih senzora, kako bi se postigla maksimalna efikasnost i snaga.

 

Converter (Torque) – Konverter (Torzioni) – Uredjaj koji uvecava snagu izmedju motora i automatskog menjaca. Ovaj uredjaj ima u sebi fluid tako da kada vozilo stoji, kovertor omogucava fluidu da se krece tako da motor normalno nastavlja sa radom.

 

CTS – Coolant Temperature Sensor – Senzor temperature hladjenja - CTS je uglavnom u obliku NTC (Negative Temperature Coefficient) termistora ili u obliku otpornika, ciji otpor varira sa temperaturom. NTC oznacava da otpor je sve manji, sa povecavanjem temperature.

 

DMM – Digital Multi Meter – Elektronski alat za merenje vrednosti struje/otpora/potencijala.

 

Double OverHead Cam (DOHC) – Dvostruka bregasta osovina u glavi - DOHC motor ima dve bregaste osovine u glavi cilindra. Jedna se koristi za izduvne ventile, a druga za ulazne ventile. Ovo omogucava dosta vecu efikasnost i snagu motora.

 

Driveline – Sistem za voznju/prenos – Sistem koji se sastoji od komponenti koje povezuju transmisiju sa tockovima. Ovaj sistem se sastoji od osovina, diferencijala, zglobova, itd.

 

Driver – Prekidacki elektronski uredjaj koji se nalazi u kompjuteru (ECU) i kontrolise stanje izlaza iz ECU. Na primer, driver kontrolise koliko dugo ce biti otvorene dizne za ubrizgavanje goriva.

 

DC – Duty Cycle – Ciklus zaposlenosti – Broj koji odredjuje vremenski interval za vreme kojeg je signal u punoj jacini. Na primer, kada govorimo o ECU, ciklus zaposlenosti se odnosi na vremenski interval tokom kojeg se gorivo ubrizgava, odnosno, tokom kojeg se ne ubrizgava.

 

Early Fuel Evaporation – Rano isparavanje goriva – Sistem koji se koristi samo kod motora sa karburatorom, baziran je na tome da se toplota koristi kako bi se pomoglo ranom isparavanju goriva pri startovanju hladnog motora. Sve ovo je u svrhu da se postigne sto efikasnije sagorevanje mesavine vazduha i goriva, kao i sto manja emisija stetnih produkata sagorevanja. GM (General Motors) koristi u ovu svrhu sistem elektricne resetke.

 

EGO Sensor – Exhaust Gas Oxygen sensor – Lambda sonda – senzor koji se koristi za merenje AFR smese preko izduvnih gasova. Koristi se za kontrolu rada motora, pomocu povratnog algoritma pod nazivom “Zatvorena petlja”, jer salje povratnu informaciju kompjuteru.

 

Emissions – Emisije – Emisije su nusprodukti sagorevanja. Nakon zavrsenog sagorevanja, voda, gasovi i ugljenik se ispustaju kroz izduvni sistem vozila kao emisija odredjenih supstanci.

 

Emissions Equipment – Emisiona oprema – Ovo je oprema koja je neophodna da bi se ispunili uslovi i norme koje propisuje zakon jedne drzave, kako bi se emisija izduvnih gasova svela na minimum. Emisiona oprema izmedju ostalog sadrzi kataliticki konvertor, vazdusnu pumpu i lambda sondu.

 

Engine – Motor – Masina koja je dizajnirana da konvertuje (prevodi) toplotnu energiju koja nastaje sagorevanjem u mehanicku energiju kako bi se proizvela neka sila ili kretanje. Kada je motor povezan na pogonski sistem vozila, mehanicka energija motora ili snaga pokrece vozile. Motor se moze pokretati koriscenjem gasa, dizel goriva, benzina, parnog kotla, ili na neki drugi nacin.

 

Engine Accessory – Dodaci motoru – Dodaci motoru su periferni delovi i oprema koja se vezuje direktno na motor, kako bi iskoristila energiju ili nesto drugo sto motor pruza. U dodatke motoru spadaju alternator, hidraulicna pumpa volana, vazdusna pumpa, kompresor klima uredjaja, kao i mnogi uredjaji.

 

Engine Block – Blok motora – Blok motora je mesto gde se nalaze cilindri i ventili. Blok motora je najjaci i najizdrzljiviji deo motora, koji takodje izdrzava ogroman pritisak tokom rada motora.

 

Engine Temperature Sender – Senzor temperature motora – Jedinica za merenje temperature motora meri temperaturu motora i salje je drugim uredjajima u sistemu. Informacija o temperaturi motora se salje upozoravajucem svetlu temperature motora, kao i meracu temperature motora. Razlika ovog senzora u odnosu na CTS je u tome sto CTS signal salje do ECU. Razlika ovog senzora u odnosu na termoprekidac hladnjaka je u tome sto termoprekidac na hladnjaku u zavisnosti od temperature hladnjaka startuje ili zaustavlja ventilator hladnjaka.

 

Fuel Injection – Ubrizgavanje goriva – Ubrizgavanje goriva je sistem pomocu kojeg se gorivo direktno rasprsava u motoru kroz ulazni kanal pod visokim pritiskom. Ubrizgavanje goriva je cesto kontrolisano od strane kompjutera, kako bi se omogucilo precizno nadziranje efikasnosti i performansi od strane kompjutera automobila.

 

Fuel Injector – Dizna za gorivo (ubrizgivac goriva) – Uredjaj koji se koristi za isporuku precizno izmerene kolicine goriva u ulazni sistem motora ili direktno u svaki cilindar. Dizna rasprsuje gorivo, sto pomaze boljem mesanju goriva sa unetim vazduhom.

 

Fuel Pump – Pumpa za gorivo – Pumpa za gorivo pomera gorivo iz rezervoara za gorivo i odvodi ga do sistema za ubrizgavanje ili karburatora.

 

Fuel System – Sistem za gorivo – Sistem za gorivo je sistem koji je zaduzen da cuva i isporucuje gorivo do svakog cilindra u motoru. Sistem za gorivo se sastoji od rezervoara za gorivo, meraca nivoa goriva u rezervoaru, pumpe za gorivo, filtera za gorivo, linije za isporuku goriva. Za vozila sa karburatorom, sistem za gorivo jos sadrzi i karburator. Kod vozila gde se gorivo direktno ubrizgava, u okviru sistema za gorivo se nalaze dizne za ubrizgavanje, regulator pritiska goriva, a cesto je nalazi i glavna kompjuterska jedinica.

 

G-Force – G-sila – Merna jedinica koja se koristi da opise ubrzanje koja nastaje pri naglim promenama brzina. G je skracenica od gravitacija, a jedno (1) G je jednako zemljinoj gravitaciji na nivou mora.

 

Ground – Uzemljenje – Elektricni provodnik koji se koristi kako bi se zatvorilo elektricno kolo. Akumulator za vozila ima zavrsetak za uzemljenje, a to je uglavnom negativni zavrsetak.

 

Headers – Hederi – Kontruisani su od celicnih cevi, sa zadatkom da obezbede sto efikasniju putanju od ispusnih ventila do izduvnog sistema. Najcesce se koriste za sto vece podizanje performansi automobila, jer nisu ogranicavajuci kao klasicne izduvne grane , sto znatno utice na povecanje snage.

 

High Impedance Injectors (hi-Z) – Dizne za gorivo visoke impedanse – Dizne za gorivo koje su dizajnirane da rade sa jednostavnim prekidacima u strujnom kolu od 12 volti. Za njihov rad nije potrebno slanje specijalnih signala koji upravljaju njihovim radom. Otpor ovakvih dizni je izmedju 10 i 15 Oma.

 

HP – Horsepower (konjska snaga) – je osnovna fizicka jedinica za snagu. 1 konjska snaga je jednaka snazi od 735 Wata (Watt) i opisuje snagu vozila.

 

IAC – Idle Air Control – Kontrola vazduha u praznom hodu (leru) – Uglavnom se ogleda u jednostavnom uredjaju koji je slican step motoru.

 

IAT Sensor – Intake Air Temperature Sensor – Senzor temperature ulaznog vazduha – Ovaj senzor je po nacinu funkcionisanja identican CTS i MAT senzoru. Meri temperaturu vazduha koji ulazi u proces sagorevanja kako bi kompjuter odredio odnos vazduha i goriva u mesavini koja se pravi.

 

Idle Circuit – Kolo praznog hoda (lera) – Ovo je specijalna vrsta kola koje se nalazi kod karburatora i funkcionise jedino kada se motor nalazi u leru.

 

Ignition – Paljenje – To je proces koji je baziran na sistemu za paljenje. Ovaj sistem radi tako sto se voltaza iz akumulatora povecava na vecu voltazu i isporucuje do svecice motora kako bi se zavsio proces sagorevanja. Kada se kljuc okrene, sistem za paljenje se ukljucuje.

 

Ignition Advance/Retard – Ugao paljenja – Povecanje ili smanjenje tempa pojavljivanja varnica pri sagorevanju u zavisnosti od pozicije klipa u cilindru. Kod povecanja performansi, cilj je da se podesi vreme paljenja tako da se pritisak u cilindru nalazi na maksimumu na 16-18 stepeni posle TDC (Top Dead Center).

 

Ignition Module – Modul za paljenje – Deo sistema za paljenje koji daje naredbu da se pusti struja do razvodne kape koja ce je odvesti do svecica.

 

Ignition System – Sistem za paljenje – Sistem za paljenje se sastoji od komponenti koje obezbedjuju da se pojavi varnica na svecici u motoru. U ove komponente spadaju akumulator, razvodna kapa, kablovi od razvodne kape, modul za paljenje i svecice. Stariji automobili imaju i tacke paljenja, kao i kondenzator.

 

Knock (Engine) – Udarac (Motora) – Udarac ili lupkanje je ostar metalni zvuk koji se cuje kada se dva pritiska ili sagorevanja sudare/sretnu u komori za sagorevanje. Ovo se javlja ka posledica pogresnog vremena paljenja, pogresne mesavine vazduha i goriva, ili pogrsnog kvaliteta (oktanske vrednosti) goriva.

 

kPa (kilo Pascals) – kiloPaskal – Merna jedinisa vazdusnog pritiska. Neki ECU preko senzora mere trenutni vazdusni pritisak zbog odredjenih izracunavanja. Prosecan vazdusni pritisak na nivou mora iznosi 101,3 kPa.

 

Lambda – Lambda je odnos izmedju realnog odnosa mesanja vazduha/goriva i ocekivanog/zeljenog odnosa. Ako je lambda vrednost manja od 1, onda je mesavina bogata. Ako je lambda vrednost veca od 1, onda je mesavina slaba.

 

Low Impedance Injectors (low-Z) – Dizne za gorivo niske impedanse – Dizne za gorivo koje su dizajnirane da se pokrecu pomocu struja manjeg napona nego sto se moze obezbediti direktnom vezom na mrezu od 12 volti. Ove dizne zahtevaju specijalan signal koji je inicijalno stuja maksimalne jacine (4-6 ampera, takozvani strujni maksimum) i to u trajanju od 1 do 1,5 ms (milisekunde). Nakon toga jacina struje opada do vrednosti od oko 1 ampera (odrzavanje struje) i to traje sve do kraja impulsa struje za otvorenu diznu. Otpor dizne za gorivo niske impedanse je izmedju 1 i 3 Oma.

 

MAP (Manifold Absolute Pressure) Sensor – Senzor apsolutnog pritiska na ulazu – Ovaj senzor meri apsolutni pritisak na ulazoj liniji u motor (vezano za vakum u motoru), kako bi odredio opterecenje motora i neophodnu kolicinu goriva koju treba ubaciti u sistem.

 

MAT (Manifold Air Temperature) Sensor – Senzor temperature vazduha na ulazu – Ovaj senzor je isti kao i IAT senzor. Strujno kolo u okviru koga funkcionise MAT senzor je identicno strujnom kolu u okviru koga funkcionise CTS senzor.

 

NB-EGO Sensor (Narrow Band EGO Sensor) – EGO senzor ogranicenog opsega – Posto ovaj senzor moze da detektuje AFR vrednosti u jako uskom opsegu moze da se koristi samo za detektovanje idealnog odnosa goriva i vazduha u mesavini. Neprecizan je ako se koristi za detektovanje neke druge AFR vrednosti sem idealne.

 

Nm (Newtonmeter) – NjutnMetar je osnovna fizicka jedinica za radni momenat. 1 njutnmetar je jednak 1 dzuli (J). Na primer, potrebno je 9,8 Nm da bi se teret od 1 kilograma (kg) digao na visinu od 1 metra (m).

 

OEM (Original Equipment Manufacturer) - Proizvodjac originalne opreme za ugradnju – Pod ovim se podrazumevaju delovi koji su namenski proizvedeni kako bi se ugradili u novo vozilo.

 

Open Loop – Otvorena petlja – Ovaj pojam se odnosi na one situacije kada ECU ignorise informacije dobijene sa senzora za kiseonik.

 

P&H Injectors (Peak and Hold Injectors) – P&H dizne za gorivo – Vise o ovoj vrsti dizni procitajte pod “Dizne za gorivo niske impedanse”

 

Pulse Width Modulation (PWM) – Modulacija impulsne sirine – Signal odredjene sirine (trajanja, duzine) impulsa (jos se naziva i frekvencija), koji je ukljucen u toku odredjenog dela impulsa. Procenat vremena za vreme koga je signal ukljucen se naziva ciklus zaposlenosti. PWM se koristi kako bi se kontrolisala voltaza (i naravno jacina struje) koja ide ka diznama za gorivo.

 

Required Fuel – Potrebno gorivo – Ovo je kod nekih ECU i EFI sistema, sirina impulsa dizne za gorivo, u milisekundama, neophodna da bi se dostavila potrebna kolicina goriva do jedne dizne u slucaju da pravljenja idealne mesavine za sagorevanje, sa 100% zapreminske popunjenosti na standardnoj temperaturi.

 

Stoichiometric Ratio – Idealni odnos – Ovo je odnos mesanja vazduha i goriva, da bi se napravila mesavina za sagorevanje, gde se mesa svo uneto gorivo sa neophodnih vazduhom. Teoretski ovaj idealni odnos proizvodi minimalnu emisiju produkata sagorevanja, ali maksimalna snaga se dobija kada je AFR odnos 10 do 15% bogatiji nego idealni. Maksimalna efikasnost se postize sa 3 do 5% slabijim AFR odnosom nego sto je idealni (ovo zavisi i od dosta drugih parametara).

 

TPS (Throttle Position Sensor) – Senzor regulatora gasa (Jacine gasa) – Senzor koji na osnovu voltaze salje kompjuteru informaciju koliko je pritisnuta papucica gasa, kako bi kompjuter mogao da odredi kakvu mesavinu da pravi, odnosno, sa kolikim ubrzanjem se vozilo krece.

 

VE (Volumetric Efficiency) – Zapreminska efikasnost – To je vrednost koja se dobija poredjenjem realne kolicine vazduha koja se upumpava u motor , sa teoretski maksimalnom kolicinom. Ako motor od 100 kubnih centimetara, teoretski pomera 100 kubnih centimetara vazduha po ciklusu, onda on to radi sa efikasnoscu od 100%. Ako motor realno radi sa 75% VE, to onda znaci da on realno pomera 75 kubnih centimetara vazduha po ciklusu.

 

WB-EGO Sensor (Wide Band EGO Sensor) – EGO senzor sirokog opsega - Ovaj senzor moze da se koristi za ocitavanje AFR vrednosti u mesavinama vazduha i goriva koje se prave u odnosu od 10:1 (deset prema jedan) pa sve do 20:1 (dvadeset prema jedan).

 

WOT (Wide Open Throttle) – Maksimalan gas (maksimalno ubrzanje)

 

WUE (Warm Up Enrichment) – Obogacena mesavina za zagrevanje - Obogacena mesavina vazduha i goriva, koja se koristi kada je temperatura motora niska.

 

Izvor MS Chip Tuning

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Banned, 993 postova
 • Lokacija: kg
 • Motocikl: zx7r

fenomenalan post!

jedan od najboljih koje sam prochitao...

imash :jos_piva: od mene :wink:

 

nadamo se i nekim slikama, ako nije problem...

pozdrav :)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

 • Drug član, 3983 postova
 • Lokacija: Ванкувер, Британска Колумбија
 • Motocikl: Дукати '97 748, '08 848, '09 1198S, '18 РСВ4 РФ Фактори, '12 1199С

Dekla lanca=Engine cover ili engine cover RH,decla kvacila =Clutch cover,dekla altenatora = Atlenator cover ili Engine cover LH

 

odgovor za poklopac ventila imas gore u postu pre

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Gost
Ova tema je zaključana za nove odgovore.


 • Aktivni korisnici   0 članova

  • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
 • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja