Stupanjem na snagu novih pravilnika o obuci i polaganju vozačkih ispita cela Srbija je izjednačena, tako da sada i kod nas u Beogradu i širom naše Srbije, možete polagati na motociklima sa AUTOMATSKIM menjačem. Uputstvo za snalaženje koliko vam ustvari treba časova teoretske i praktične obuke(vožnje) u zavisnosti od toga koju kategoriju već posedujete: _____________bez kateg.____AM_______A1_______A2_______A_______B,C itd AM teor._________40_________0_______0________0________0__________7 ___vož